Bedrijven

Bedrijven

Op deze pagina zijn alle acties, financieringsmogelijkheden en andere informatie te vinden voor (agrarische) bedrijven die graag bomen willen planten.

Natuur en landschapsmaatregelen Duurzaam Boeren Drenthe

Duurzaam Boeren Drenthe helpt Drentse boeren natuur en landschap op en rond hun bedrijf te verbeteren. Per bedrijf is een uitvoeringsbudget van maximaal €4.000,- beschikbaar voor het nemen van natuur- en landschapsmaatregelen. In overleg met de boer maakt Landschapsbeheer Drenthe hiervoor een inrichtingsplan. Het gaat vooral om maatregelen die aansluiten bij de eco-regeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Per boer bedraagt de eigen bijdrage €300,- die achteraf wordt gefactureerd.

 • Lees meer en meld je aan!

  Voor wie

  Alle typen agrarische bedrijven kunnen dit uitvoeringsbudget aanvragen. Niet alleen Drentse melkveehouderijbedrijven, maar ook Drentse akkerbouwbedrijven, varkens- en pluimveebedrijven, gemengde bedrijven en andere agrarische bedrijven kunnen zich aanmelden.

  Natuur- en landschapsmaatregelen

  Het uitvoeringsbudget is beschikbaar voor de volgende maatregelen:

  • Aanplant houtwal en houtsingel
  • Aanplant elzensingel
  • Aanplant knip- of scheerheg
  • Aanplant struweelhaag
  • Aanplant laan
  • Aanplant hoogstamboomgaard
  • Aanplant bossingel


  Stappenplan

  1. Meld je aan voor deelname via het aanmeldformulier.
  2. Na aanmelding maakt Landschapsbeheer Drenthe een afspraak voor een bezoek aan het bedrijf.
  3. Tijdens het bezoek bekijkt Landschapsbeheer Drenthe samen met de ondernemer welke natuur- en landschapsmaatregelen op en rond het bedrijf mogelijk zijn.
  4. Landschapsbeheer Drenthe stelt een inrichtingsplan op. Het inrichtingsplan bevat een kaart met daarop de te nemen maatregelen, de bijbehorende beplanting en de kosten. In het inrichtingsplan worden ook tips en afspraken over het vervolgbeheer opgenomen
  5. De ondernemer krijgt het inrichtingsplan ter goedkeuring voorgelegd.
  6. Na een akkoord van de ondernemer zorgt Landschapsbeheer Drenthe voor de bestelling en levering van het plantgoed/de materialen.
  7. De ondernemer zorgt zelf voor de uitvoering van de maatregelen/ de aanplant.
  8. De ondernemer is verantwoordelijk voor het vervolgbeheer van de bomen en/of struiken en staat garant voor minstens 10 jaar onderhoud.

  Aanmelden

  De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, dus meld je snel aan.

  Dit uitvoeringsbudget voor natuur- en landschapsmaatregelen is mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Drenthe en Stichting Trees for All. Meer over Duurzaam Boeren Drenthe is te lezen op de site van de provincie.

  Meld je aan

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen doe je met Plan Boom, want als bedrijf kun je ook meehelpen Nederland groener en gezonder te maken. Bijvoorbeeld door bij een plantactie van Plan Boom financiële ondersteuning en materiaal aan te bieden. Of door ruimte te creëren voor bomen op het bedrijventerrein.

 • Lees hier wat je allemaal kunt doen als bedrijf

  Vergroen je eigen bedrijfsterrein

  Daarmee creëer je een gezondere (werk en leef)omgeving, vergroot je biodiversiteit en leg je CO2 vast. Je ontvang gratis advies over sortimentskeuze, aanplant en onderhoud.

  Ondersteun een lokaal initiatief (noaberschap)

  Sponsor lokale bewonersinitatieven die zich richten op het aanplanten van bomen en struiken.
  Zo geef je terug aan je omgeving en help je lokaal mee.

  Plant samen met je klant

  Bied jouw klanten aan om mee te helpen met onze plantacties of kies er als recreatieondernemer bijvoorbeeld voor om per boeking een klein bedrag te investeren in bomen planten. Zo laat je zien dat jouw bedrijf zich inzet voor biodiversiteit en tegen klimaatverandering.

 

Investering landschapselementen

Houtwallen en singels, kleine bosjes, meidoornhagen en poelen zijn van grote betekenis voor Drenthe. Deze zogenoemde kleinschalige landschapselementen zijn kenmerkend voor het landschap en belangrijk voor de biodiversiteit en de beleving van het gebied. In onze provincie zijn deze elementen (deels) aan het verdwijnen. Met het project ‘Investering in landschapselementen in Drenthe 2022-2024’ wil Landschapsbeheer Drenthe samen met bewoners, agrariërs en andere grondeigenaren landschapselementen aanleggen en versterken.

 • Lees hier meer

  In een agrarisch cultuurlandschap zijn houtwallen en singels, kleine bosjes, meidoornhagen en poelen onmisbaar. Als een netwerk verbinden ze verschillende natuurgebieden en vormen ze een leefgebied voor allerlei plant- en diersoorten. Het zijn plekken waar planten, struiken en bomen ongestoord kunnen groeien en waar dieren kunnen schuilen, eten, een nest kunnen maken en waar langs ze zich kunnen verplaatsen. Vroeger hadden de landschapselementen een andere functie. Ze werden gebruikt voor de houtoogst en om het vee te keren. Door het wegvallen van deze functies en vanwege intensievere gebruik van het agrarisch landschap verdwijnen de landschapselementen (deels) uit onze regio. Binnen dit project loopt een specifiek project in Koekange-Koekangerveld. Ga naar de website van Landschapsbeheer Drenthe voor meer informatie.

  Naar de website van Landschapsbeheer Drenthe

Actie - Meer Bomen Nu

Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda slaan de handen ineen om minimaal 1 miljoen bomen gratis weg te geven. De organisatie ziet bomen planten als dé oplossing om klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Meer Bomen Nu verzamelt de overdaad aan jonge struiken en bomen in natuurgebieden, en plant die op andere plekken terug.

 

Project Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Binnen dit project zijn onderzoekers van Wageningen University & Research en melkveehouders in de noordelijke provincies aan de slag met agroforestry. Ook LTO Noord en de noordelijke natuur- en milieufederaties zijn betrokken. Doel is om melkveehouders kennis te laten maken met agroforestry en hen handvatten te geven om agroforestry in de toekomst in te passen binnen hun bedrijfsvoering. Meer lezen Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit? Klik hier!

 

Kennis-praktijk programma Boeren met bomen en struiken

In Groningen, Friesland en Drenthe zijn boeren vanuit verschillende projecten aan de slag met agroforestry.  In dit programma van de noordelijke natuur- en milieufederaties delen we kennis uit deze projecten. Ook zijn er excursies naar praktijklocaties. Deelnemers ontvangen daarnaast handige informatiebladen met uitleg over de toepassing van agroforestry. Benieuwd naar meer info over het kennis-praktijk programma Boeren met bomen en struiken? Klik hier!

 

 

Kennis-praktijk programma Boeren met bomen en struiken

Je wilt wat doen in plaats van te wachten aan zijlijn op een oplossing voor biodiversiteitsverlies of klimaatverandering? Dat kan! Bijvoorbeeld door gewoon een zaterdagochtend mee te planten. Gedachten op oneindig en praktisch bezig zijn. De wereld verbeteren met heggen is leuk, geeft betekenis aan je dag en bevordert de biodiversiteit. En je treft altijd weer mooie mensen!

Lees hiermeer over de plantdagen in Drenthe dit najaar!

 

Stukje Natuur

Stichting StukjeNatuur is een non-profit organisatie van gedreven natuurliefhebbers die zich inzet voor hoogwaardige natuurontwikkeling door heel Nederland. Ze willen dat met zoveel mogelijk mensen samen doen om de betrokkenheid bij de natuur te vergroten. Daarbij zien ze ook een grote rol van bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van natuurvriendelijke bedrijfsuitjes. Ook kun je een boom laten planten voor elk verkocht product of een stukje bos sponsoren met jouw bedrijf. Meer weten?

Je leest hier meer over Stukje Natuur!

 

Wil je graag bomen planten maar heb je geen idee waar je moet beginnen?
Er zijn al veel interessante dingen gedaan.

Heeft jouw bedrijf een boom geplant? Meld hem dan hier aan! Samen zetten we de teller op 1 miljoen extra bomen in Drenthe!