Ondersteuning

Ondersteuning

Sommige plantprojecten komen in aanmerking voor ondersteuning van bijvoorbeeld de Landschapsbeheer Drenthe. Je vindt deze projecten hier.

Plan Boom

De komende vier jaar planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in heel Nederland: in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in buitengebied. Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. Samen met Landschapsbeheer Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap streeft Plan Boom nar 1 miljoen extra bomen in Drenthe.

Ga naar de webite van Plan Boom

Subsidie groene bewonersinitiatieven

(Voor particulieren) Heb jij een idee voor het verhogen van de biodiversiteit in je woon- en leefomgeving? Zoals een berm inzaaien met bij- en vlindervriendelijke bloemenmengsel, een slootkant vergroenen of een insectenhotel plaatsen? Dan kun je aanspraak maken op een subsidie van de provincie.

 • Meer over dit project

  De provincie Drenthe stelt een subsidie beschikbaar voor initiatieven van Drentse inwoners, die de eigen omgeving groener willen maken. Het moet hierbij gaan om plannen die het openbaar groen verbeteren en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

  De subsidie kan worden verstrekt aan een groepje buurtbewoners, eventueel verenigd in een lokale (natuur)werkgroep, dat bestaat uit minimaal drie buurtbewoners die elk op een ander adres binnen dezelfde buurt staan ingeschreven en die zich inzetten voor natuur, groen of landschap in hun eigen buurt. De subsidieregeling kunt u alleen aanvragen als u woonachtig bent in de provincie Drenthe.

  Klik hier om subsidie aan te vragen

Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit (gem. Meppel)

(Voor particulieren) Landschapsbeheer Drenthe biedt dit najaar wederom ondersteuning aan erf- en landeigenaren in de gemeente Meppel voor de inrichting van erf en landschap. Dit in het kader van de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit. Wil je jouw erf passend maken in het Drentse cultuurlandschap of deze plant-en diervriendelijker inrichten?

 • Lees hier dan meer over dit project

  Wilt u naast uw erf, ook andere landschappelijke elementen terugbrengen? Denk hierbij aan houtsingels, (kleine) bosjes, vrijstaande bomen of een bomenrij? Ook dan kunt u zich aanmelden voor de stimuleringsregeling. Om gebruik te kunnen maken van de regeling, dient u zich aan te sluiten bij de Bewonersgroep Streekbeheer Nijeveen. Vervolgens stelt Landschapsbeheer Drenthe samen met u een inrichtings- en onderhoudsplan op met daarin gemaakte afspraken, adviezen en tips over de uitvoering. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit (het aantal plant- en diersoorten) op uw erf en daarbuiten. De afgelopen vijf jaar hebben 75 erf- en landeigenaren in de gemeente Meppel houtsingels, boomgaarden, meidoornhagen, knotlindes, bomenrijen en vrijstaande bomen aangelegd en onderhouden.

  Klik hier voor meer informatie over dit project

Herstelproject voor boerenerven Langelo

(Voor particulieren) Langelo is een brinkdorp met twee brinken en verschillende oude toevoerwegen. Aan de brinken en toevoerwegen liggen monumentale Saksische boerderijen. Helaas is het streekeigen karakter van veel van deze boerenerven in de loop der tijd verloren gegaan.

 • Meer over dit project
  Van oudsher kenmerken Drentse boerenerven zich door een open, sober en functioneel karakter. Landschapsbeheer Drenthe wil in het kader van het herstelproject Boerenerven de komende 2,5 jaar op circa vijfentwintig erven de authentieke Drentse uitstraling in ere herstellen. Niet alleen eigenaren van oude boerderijen, maar ook van moderne boerenbedrijven en aanliggende erven van woonhuizen komen voor het project in aanmerking.

  Klik hier voor meer informatie over dit project

Natuurvriendelijke erven

(Voor particulieren, groepen en initiatieven) Landschapsbeheer Drenthe heeft veel ervaring met het (her)inrichten van natuurvriendelijke, streekeigen Drentse erven. In Drenthe liggen namelijk nog veel kansen voor het vergroten van de biodiversiteit. Buiten de bekende natuurterreinen zijn er vooral voor particulieren mogelijkheden. Op welke manier?

 • Je leest het hier!
   Door erven op een natuurlijke wijze in te richten, met planten die van oorsprong in Drenthe voorkomen en met aandacht voor voedsel en nestgelegenheid voor diersoorten zoals de bijen, steenuilen of huiszwaluwen.
  Deelnemers aan een ervenproject ontvangen praktische adviezen op basis van de wensen en behoeften van de eigenaren en de mogelijkheden in de streek.
  Vaak kan dankzij een financiële bijdrage van de provincie Drenthe, de Nationale Postcode Loterij en de betreffende gemeente het plantgoed, bloemenmengsels en nestkasten beschikbaar worden gesteld.

  Het gebeurt steeds vaker dat bewoners zich verenigingen en samen met Landschapsbeheer Drenthe een aanvraag indienen bij hun gemeente om de erven in de streek natuurvriendelijk in te richten. Zou jij graag met uw buurtbewoners een ervenproject willen starten? Neem vooral contact op met Landschapsbeheer Drenthe en dan kijken we naar de mogelijkheden!

  Ga voor meer informatie naar de website van Landschapsbeheer Drenthe

Waardevolle erven Hoogeveen

(Voor particulieren) Inwoners van de gemeente Hoogeveen, woonachtig in een buitengebied, kunnen ondersteuning ontvangen bij het (her)inrichten en beheren van hun erf of terrein. Voorwaarde is dat de erven een bijdrage leveren aan het (historische) karakter van de streek en de biodiversiteit in het gebied.

Stimuleringsfonds Lhee

(Voor particulieren) Het landschap van Lhee en Lheebroek ademt de historie van het gebied. Met prachtige boerderijen, dorpsweiden en het Lheederzand. Maar dat hoeven we je uiteraard niet te vertellen. Als we deze prachtige plek willen behouden, moeten we daar samen aan werken.

 • Meer over dit project
  Daarom roepen de gemeente Westerveld en Landschapsbeheer Drenthe bewoners op om samen aan de slag te gaan met hun erf en bij te dragen aan de groene leefomgeving. Woon jij in Lhee of Lheebroek en wil je bijdragen aan je eigen groene leefomgeving en de biodiversiteit? Meld u nu aan voor het Stimuleringsfonds.

  Klik hier voor meer informatie over dit stimuleringsfonds

Monumentale bomen

(Voor particulieren en scholen) De provincie Drenthe en gemeenten investeren al meer dan 30 jaar in het behouden van de vele bijzondere, monumentale bomen die Drenthe rijk is. Deze oude knarren mogen met recht de parels onder de bomen worden genoemd. De Bomenwacht zet zich in om de monumentale bomen zo lang mogelijk, op een gezonde wijze, deel te laten uitmaken van het cultuurlandschap.

 • Lees hier meer en/of meld jouw oude boom aan
  Hierbij worden de gevaren en overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast staat de Bomenwacht klaar voor mensen met vragen over jongere bomen en voor speciale projecten. Heb jij een boom van minimaal 150 jaar oud en denk je dat jouw boom specialistische zorg nodig heeft? Dan kan deze boom mogelijk op de lijst van monumentale bomen worden opgenomen. Neem hiervoor contact op met André Efftink. Er kan dan vrijblijvend een bezoek worden gebracht om te beoordelen of de boom op de lijst geplaatst kan worden en er een onderhoudscontract kan worden opgesteld.

  Klik hier om naar de website van Landschapsbeheer Drenthe te gaan

 

Trees for All

(Voor particulieren en bedrijven) Onze wereld heeft meer bos nodig. Voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Daarom plant stichting Trees for All bossen en bomen in Nederland en het buitenland. Je kunt bomen planten, cadeau doen, je CO2-uitstoot compenseren en je eigen actie starten. Doe je mee?

Klik hier om naar Trees for All te gaan

Heb jij een boom geplant? Meld hem dan hier aan! Samen zetten we de teller op 1 miljoen extra bomen in Drenthe!