Bomen- en bossenstrategie

Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Op 28 september 2022 hebben Provinciale Staten van de provincie Drenthe de Drentse Bomen- en Bossenstrategie vastgesteld. Hierin staan de ambities voor de Drentse bomen en bossen beschreven.

In het nationale Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat Nederland in 2030 met bomen en natuur jaarlijks extra CO2 moet vastleggen. In datzelfde Klimaatakkoord is daarom ook opgenomen dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen aan deze afspraak te kunnen voldoen.

De Drentse Bomen- en Bossenstrategie is een uitwerking van de landelijke bossenstrategie, waarin staat dat Nederlandse bossen in 2030 met 10% moet zijn uitgebreid. Dat komt neer op zo’n 37.000 ha.

Met de Drentse Bomen- en Bossenstrategie wil de provincie Drenthe dat de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen verbetert én ligt er de ambitie om het bos met 3.700 ha uit te breiden. Het streven is om ruim de helft, zo’n 2.000 ha, te realiseren binnen de aangewezen natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden. De andere 1.700 ha zal daarbuiten een plek krijgen. Deze extra inspanningen zijn nodig om de Drentse bomen en bossen goed door te geven aan volgende generaties.

Lees hier meer over de Drentse Bomen- en Bossenstrategie

De Drentse Bomen- en Bossenstrategie is ook digitaal in te zien.