Voorlichtingsavond Landschapsproject Koekange-Koekangerveld

24 februari 2023

Voorlichtingsavond Landschapsproject Koekange-Koekangerveld

Datum:  9 maart
Tijd:       20.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Schakel, Pr. Margrietlaan 1, 7958 SB Koekange

Landschapsbeheer Drenthe wil de komende twee jaar in de omgeving van Koekange-Koekangerveld landschapselementen (her)aanleggen en opknappen en van ongeveer 20 erven de Drentse uitstraling herstellen. Samen met particuliere grond- en erfeigenaren en agrariërs wil Landschapsbeheer Drenthe inzetten op het behoud en herstel van karakteristieke elementen en boerenerven. Om de mogelijkheden van het project nader toe te lichten, wordt op donderdagavond 9 maart om 20.00 uur in het dorpshuis de Schakel een voorlichtingsavond georganiseerd. Bewoners en geïnteresseerden kunnen zich via info@lbdrenthe.nl aanmelden.

De lintdorpen Koekange en Koekangerveld maken deel uit van het waardevolle slagenlandschap. Het landschap wordt gekenmerkt door smalle, langgerekte percelen die van oost naar west lopen met aan weerszijden elzensingels en ‘hakhout’bosjes. Het is een uniek gebied omdat de percelen/slagen deels in laagveen liggen en deels op zandgrond. De boerenerven waren van origine sober en functioneel en werden gekenmerkt door boomgaarden, meidoornhagen, knotlindes, bomenrijen, huisbrinken en houtsingels. Helaas is dit streekeigen karakter in de loop van de tijd deels verloren gegaan. Met het Landschapsproject Koekange-Koekangerveld hoopt Landschapsbeheer Drenthe hier de komende jaren verandering in te brengen. Meer informatie is te vinden op de site van Landschapsbeheer Drenthe.