Particulieren

Particulieren

Op deze pagina zijn alle acties, financieringsmogelijkheden, inspiratie en andere informatie te vinden voor particulieren die graag bomen willen planten.

Investering landschapselementen

Houtwallen en singels, kleine bosjes, meidoornhagen en poelen zijn van grote betekenis voor Drenthe. Deze zogenoemde kleinschalige landschapselementen zijn kenmerkend voor het landschap en belangrijk voor de biodiversiteit en de beleving van het gebied. In onze provincie zijn deze elementen (deels) aan het verdwijnen. Met het project ‘Investering in landschapselementen in Drenthe 2022-2024’ wil Landschapsbeheer Drenthe samen met bewoners, agrariërs en andere grondeigenaren landschapselementen aanleggen en versterken.

  • Lees hier meer

    In een agrarisch cultuurlandschap zijn houtwallen en singels, kleine bosjes, meidoornhagen en poelen onmisbaar. Als een netwerk verbinden ze verschillende natuurgebieden en vormen ze een leefgebied voor allerlei plant- en diersoorten. Het zijn plekken waar planten, struiken en bomen ongestoord kunnen groeien en waar dieren kunnen schuilen, eten, een nest kunnen maken en waar langs ze zich kunnen verplaatsen. Vroeger hadden de landschapselementen een andere functie. Ze werden gebruikt voor de houtoogst en om het vee te keren. Door het wegvallen van deze functies en vanwege intensievere gebruik van het agrarisch landschap verdwijnen de landschapselementen (deels) uit onze regio. Binnen dit project loopt een specifiek project in Koekange-Koekangerveld. Ga naar de website van Landschapsbeheer Drenthe voor meer informatie.

    Naar de website van Landschapsbeheer Drenthe

Subsidie voor bomen planten

Vanaf 1 maart 2023 kunnen inwoners uit de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld subsidie aanvragen voor het groener maken van hun tuin. Met deze subsidieregeling wil de provincie inwoners stimuleren om één of meerdere duurzame maatregelen in hun tuin te nemen. Zo is het mogelijk om 1 of 2 bomen te planten en per boom €35,- te ontvangen.

Lees hier meer

Bosaanplant op particuliere gronden

Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe brengen, samen met particulieren, kleine bosjes terug in het landschap, op plekken waar het landschappelijk en historisch past. Deze bossen zijn, ondanks hun kleine formaat, van grote waarde: ze bieden voedsel- en schuilplekken voor dieren, slaan koolstof op, vormen verbindingen tussen natuurgebieden en maken het landschap gevarieerder. Het project zit in de afrondende fase. Mocht u toch nog belangstelling hebben voor de aanplant van een bosje dan kunt u dit kenbaar maken bij Landschapsbeheer Drenthe via info@lbdrenthe.nl.

Vrijwilligers

Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken, individueel of in groepsverband? Of heb je een locatie op het oog in je eigen omgeving waar meer bomen niet zouden misstaan? Wil je meehelpen met bomen planten of heb je een ander goed idee?

Laat het ons dan weten!

Lijkt het je leuk om hoogstamfruitbomen te onderhouden? Dan is de vrijwilligersbrigade misschien wat voor jou. Je leest hier meer, onder het kopje Hoogstamfruitbomen.

Project - Trees for All

Het goede doel ‘Trees for All’ plant bossen in Nederland en in het buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Particulieren kunnen meedoen op meerdere manieren, namelijk door bomen te planten, CO2 te compenseren, een boom cadeau te doen, een actie te starten, donateur te worden of na te laten in je testament.

Lees meer over Trees for All

 

Actie - Meer Bomen Nu

Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda slaan de handen ineen om minimaal 1 miljoen bomen gratis weg te geven. De organisatie ziet bomen planten als dé oplossing om klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Meer Bomen Nu verzamelt de overdaad aan jonge struiken en bomen in natuurgebieden, en plant die op andere plekken terug.

  • Lees meer over het project

    Er is binnen het project een rol voor iedereen. Van scholen tot particulieren en van bedrijven tot overheidsinstanties. Particulieren kunnen op verschillende manieren meedoen. Je kan ergens gaan helpen planten. Of je oogst mee en neemt een gedeelte hiervan mee voor je eigen tuin. Ook zullen rondom de Nationale Boomfeestdag in het hele land boomweggeefdagen worden georganiseerd.

    Klik hier als je beniewd bent wat jij kunt doen!

 

Stimuleringsregeling erf- en landeigenaren Meppel

Landschapsbeheer Drenthe gaat dit najaar weer ondersteuning aan erf- en landeigenaren in de gemeente Meppel bieden voor de inrichting van erf en landschap. Dit in het kader van de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit. Landschapsbeheer Drenthe stelt samen met de aanvragen een inrichtings- en onderhoudsplan.

Lees meer over de stimuleringsregeling

 

Actie: Hoop Heggen

Je wilt wat doen in plaats van te wachten aan zijlijn op een oplossing voor biodiversiteitsverlies of klimaatverandering? Dat kan! Bijvoorbeeld door gewoon een zaterdagochtend mee te planten. Gedachten op oneindig en praktisch bezig zijn. De wereld verbeteren met heggen is leuk, geeft betekenis aan je dag en bevordert de biodiversiteit. En je treft altijd weer mooie mensen!

Lees hiermeer over de plantdagen in Drenthe dit najaar!

 

Wil je graag bomen planten maar heb je geen idee waar je moet beginnen?
Er zijn al veel interessante dingen gedaan.

Heb jij een boom geplant? Meld hem dan hier aan! Samen zetten we de teller op 1 miljoen extra bomen in Drenthe!