Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit

4 juli 2022

Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit

Landschapsbeheer Drenthe gaat dit najaar weer ondersteuning aan erf- en landeigenaren in de gemeente Meppel bieden voor de inrichting van erf en landschap. Dit in het kader van de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit. 

Landschapsbeheer Drenthe stelt samen met de aanvragen een inrichtings- en onderhoudsplan op met daarin gemaakte afspraken, adviezen en tips over de uitvoering. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit (het aantal plant- en diersoorten) op het erf en daarbuiten.

Vijf jaar Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit

De afgelopen vijf jaar hebben 75 erf- en landeigenaren in de gemeente Meppel houtsingels, boomgaarden, meidoornhagen, knotlindes, bomenrijen en vrijstaande bomen aangelegd en onderhouden. Het beschikbaar gestelde plantgoed is onderling verdeeld en er is onder andere compost geleverd. Eigenaren ontvangen plantgoed en materiaal voor de inrichting, maar zijn  zelf verantwoordelijk voor de aanplant en het onderhoud. De gemaakte kosten worden vergoed uit de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit.

Regeling Agrarisch Landschapsbeheer

Voor boeren en andere grondeigenaren is er daarnaast de mogelijkheid om voor een onderhoudsvergoeding in aanmerking te komen in het kader van de Regeling Agrarisch Landschapsbeheer (RAL). Voor het zelf onderhouden van houtsingels, bomenrijen, kleine bospercelen, poelen en bloemrijke graslandranden kan een boer of andere grondeigenaar jaarlijks een onderhoudsvergoeding ontvangen. Dit geldt niet voor erfbeplantingen.

Meer informatie of aanmelden?

Mail Sibert Hoeksma van Landschapsbeheer Drenthe