Webinar ‘Agroforestry in de melkveehouderij’

11 oktober 2022

Webinar ‘Agroforestry in de melkveehouderij’

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering. Bomen combineren met de veehouderij kwam in Drenthe van oudsher veel voor.

Houtwallen en -singels hadden vroeger een functie als veekering en/of voor de houtoogst, maar in de loop van de tijd is deze functie verloren gegaan. Tegenwoordig wordt agroforestry wordt steeds vaker genoemd als duurzame en innovatieve vorm van landbouw die een positieve bijdrage kan leveren aan onder meer biodiversiteit, klimaat en de aantrekkelijkheid van het landschap.

Het webinar

Tijdens de webinar op 2 november kunnen Drentse melkveehouders kennismaken met agroforestry. Wat is het? Hoe kun je het toepassen in je huidige bedrijfssysteem? Past het bij jou als ondernemer?

Datum: Woensdag 2 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Online

20.00 uur Opening en welkom
Introductie op agroforestry in de melkveehouderij, Michaela van Leeuwen LTO Noord
Ervaringen met agroforestry en melkveehouderij, Joni Santing uit Ruinerwold
Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit, Heleen van Kernebeek WUR
21.30 uur Afsluiting

Aanmelden

Graag uiterlijk 1 november door hier te klikken. Na aanmelding ontvang je de Zoomlink.

Boer Burger Natuur Drenthe

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en LTO Noord organiseren deze webinar in het kader van het samenwerkingsprogramma Boer Burger Natuur Drenthe (www.boerburgernatuurdrenthe.nl). Binnen dit programma werken Drentse boeren samen met de landbouw- en natuurorganisaties aan het realiseren van natuurinclusieve landbouw in Drenthe.

Kijk je het webinar graag mee op 2 november?