Vrolijke plantdag na bescheiden uitdaging

8 april 2024

Vrolijke plantdag na bescheiden uitdaging

Bij basisschool De Duinstee in Yde vond eind maart een vrolijke plantdag plaats, waarbij met enthousiasme bomen werden geplant. Achter deze feestelijke gebeurtenis schuilt echter een bescheiden uitdaging waarbij de initiatiefnemers enkele hobbels hebben moeten overwinnen. Na een proces van zes maanden konden de bomen eindelijk de grond in.

Met een glimlach vertelt Tiffany Turk, ouder van twee kinderen op De Duinstee, over hun inspanningen om het schoolplein groener te maken. Het vergroenen van het plein, met meer aandacht voor natuur, flora en fauna, staat hoog op hun agenda. Zo werd in september al een insectenhotel geplaatst.

Minder heet

Het volgende doel was om enkele bomen aan te schaffen om meer schaduw te creĆ«ren op het grijze plein. “Op zonnige dagen wordt het plein erg warm door de grijze tegels”, legt juf Marieke uit, wijzend naar de stenen voor het schoolgebouw. “Dit kan vooral voor de jongere kinderen erg oncomfortabel zijn tijdens het buiten spelen, maar ook de oudere kinderen ervaren dit.”

Om deze reden werd een subsidieaanvraag ingediend bij Plan Boom. Deze aanvraag werd op het laatste moment gedaan, aangezien het project in oktober zou aflopen. Vijf lindes werden aangeschaft, echter zonder voorafgaande communicatie met de gemeente Tynaarlo.

Ongeschikte bomen

Dit leidde uiteindelijk tot enige complicaties. Hoewel de gemeente aanvankelijk positief reageerde, ontstonden er later bezwaren. Als eigenaar van het plein is de gemeente verantwoordelijk voor het groen, onderhoud, veiligheid en de bijbehorende kosten. “Helaas zijn de gesubsidieerde bomen niet geschikt voor het schoolplein”, aldus de gemeente in een reactie, waarbij onder andere het formaat een rol speelt.

De geleverde bomen stonden tijdelijk in de tuin van Turk in afwachting van een beslissing van de gemeente. Pas in januari werd duidelijk dat de bomen niet op het schoolplein mochten worden geplaatst. Een tussenoplossing werd gevonden waarbij vijf van de al aangeschafte bomen tijdelijk bij De Duinstee worden geplaatst, en de gemeente zorgt voor twee permanent te planten kleinbladige lindebomen, die veel beschutting moeten bieden.

De Duinstee wil door

Wethouder Jelbrich Peters (PvdA) betreurt de gang van zaken en beschouwt het als een leermoment. “We moeten beter communiceren waarom bepaalde beslissingen worden genomen.” Turk is enigszins ontmoedigd door het proces, maar juf Marieke blijft gemotiveerd om groene initiatieven voort te zetten. “We hopen bijvoorbeeld een insectenmengsel rond de bomen te zaaien. Dit zou een mooie eerste stap zijn, gevolgd door een wilgentunnel of een heuvel met stromend water.”