Samen voor een nog groener Drenthe: ruim 33.000 bomen de grond in!

20 november 2022

Samen voor een nog groener Drenthe: ruim 33.000 bomen de grond in!

Bij een basisschool in Veenhuizen worden bomen in de grond gezet
Bij een basisschool in Veenhuizen worden bomen in de grond gezet, beeld: Jasper Tiemens


Dit najaar leveren Plan Boom en Landschapsbeheer Drenthe aan meer dan 150 grondeigenaren, groene initiatieven en vrijwilligersgroepen ruim 27.000 bomen en struiken. Ook het Drentse Landschap zet 6.000 bomen in de grond. Daarmee komt ‘de bomenteller’ van Plan Boom in Drenthe op ruim 123.000 bomen te staan!
 

Veel groepen, initiatieven en bewoners steken de komende weken de handen uit de mouwen om de provincie van meer bomen te voorzien. Dat is goed nieuws! De aanplant van al dat groen maakt de omgeving schaduwrijker en koeler, bomen en struiken slaan CO₂ op en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe.  

Basisschool De Singelier

Zo wordt op vrijdag 25 november het schoolplein van basisschool De Singelier in Diever vergroend. Kinderen en ouders gaan haagplantsoen en laanbomen aanplanten om het leefgebied voor wilde bijen te verbeteren. Dit gebeurt in het kader van het project Bijles en het Nationaal Park project Drents-Friese Grensstreek. 

Streekeigen beplanting

Het bosplantsoen en de laan- en fruitbomen die de 151 groepen en grondeigenaren dit najaar aanplanten zijn inheems, (bij voorkeur) autochtoon en passend bij de streek. Dit wil zeggen dat het plantgoed van Nederlandse herkomst is, geschikt is voor de bodemomstandigheden en thuishoort in het karakteristieke Drentse (cultuur)landschap.  

Landschapsbeheer Drenthe

Onder de noemer Streekbeheer ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe bewoners- en vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de vergroening van hun eigen woon- en leefomgeving. In verschillende Drentse gemeenten maken deze groepen aanspraak op het zogenaamde Ondersteuningsbudget, van waaruit ze beplanting en advies krijgen van Landschapsbeheer Drenthe. Daarnaast ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe ook particulieren bij het natuurvriendelijk maken en/of (her)inrichten van hun erf via de Stimuleringsregeling.  

Plant een boom Drenthe

Met het project Plan Boom werken de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap, met vele partners, aan de aanplant van 1 miljoen extra bomen in Drenthe. Daar is alle hulp bij nodig. Particulieren, bewonersinitiatieven, groepen, scholen en bedrijven kunnen allemaal meehelpen.

De bomen zijn geleverd door Plan Boom en Landschapsbeheer Drenthe. Een deel van de bomen is in het kader van het Streekbeheer, het project POP3 Landschap, het project Bijles, het Nationaal Park project Drents-Friese Grensstreek en meerdere ervenprojecten van Landschapsbeheer Drenthe aangeplant. Deze initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de twaalf Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, het ministerie van LNV, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe