Herstelproject voor boerenerven in Valthe van start

24 februari 2022

Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit

Boerderij in Drenthe

De oude kern van Valthe wordt gekenmerkt door monumentale Saksische boerderijen, die verspreid door het dorp liggen. De boerenerven worden gekenmerkt door een open, sober en functioneel karakter. Helaas is de streekeigen uitstraling van veel erven in de loop van de tijd verloren gegaan.

Tijdens de eerste fase van het herstelproject in 2017 en 2018 is bij vijftien erven de authentieke Drentse uitstraling hersteld. Dorpsbelangen Valthe, de gemeente Borger-Odoorn en Landschapsbeheer Drenthe willen in de tweede fase van het project Boerenerven Valthe nog een aantal (boeren)erven in ere herstellen.

Dorpsidentiteit

Het esdorp wordt voor het eerst in 1217 in de literatuur genoemd. De naam betekent “omheinde ruimte”. Het is een dorp gelegen op zandgrond op de flank van de Hondrug. De Saksische boerderijen bevinden zich in de oude kern van het dorp. De boerenerven zijn eenvoudig en doelmatig. De beplanting bestaat uit fruitbomen, knotlindes, meidoornhagen en boomrijen met eeuwenoude zomereiken. De erven drukken een sterke stempel op de identiteit van het dorp. De gemeente Borger-Odoorn heeft aangegeven dit te willen waarborgen.

Participatie door eigenaren

Landschapsbeheer Drenthe wil de betrokkenheid van eigenaren en omwonenden vergroten bij het behoud van karakteristieke boerenerven in Valthe. De voormalige boerderijen hebben hierbij de prioriteit, maar ook de aangrenzende erven van burgerwoningen komen in aanmerking, mits de eigenaren openstaan voor het versoberen van hun erf. Het is de bedoeling om samen met eigenaren de inrichtingsmaatregelen te bepalen en te komen tot duurzaam erfbeheer en -onderhoud. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt hen hierin en geeft advies. In overleg wordt er een werkplan opgesteld.

De gemeente Borger-Odoorn en het Prins Bernard Cultuurfonds stellen voor het project subsidie beschikbaar. Daarnaast wordt van de deelnemende particulieren een eigen bijdrage gevraagd ter hoogte van de helft van de kosten. Deze kosten kunnen eventueel worden verrekend door zelf de werkzaamheden uit te voeren.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het projectgebied omvat het dorpsdeel Oud Valthe en de erven langs de Hoofdstraat tot aan het dorpshuis (met name langs de zuidzijde). Ook de erven in het buitengebied rond de dorpskern van Oud Valthe kunnen zich aanmelden.

Wilt u uw erf of tuin het sobere en functionele karakter teruggeven of wilt u de typische Drentse uitstraling versterken? Bijvoorbeeld door een meidoornhaag, een bomenrij, een boomgaard met oude fruitrassen, een erfbosje of een houtsingel aan te leggen. Of wilt u een aantal knotlindes planten? Meld u zich dan aan voor het project Boerenerven Valthe fase 2.

Interesse?

In geval van interesse kunt u zich aanmelden bij Landschapsbeheer Drenthe. Vervolgens wordt er met u een erfbezoek ingepland. Tijdens het erfbezoek worden er afspraken gemaakt en een gezamenlijk inrichtingsplan opgesteld.

Voor meer informatie of aanmelden neemt u contact op met:

Sibert Hoeksma van Landschapsbeheer Drenthe