Herstelproject voor boerenerven in Valthe krijgt vervolg

29 november 2022

Herstelproject voor boerenerven in Valthe krijgt vervolg

Paarden in een weiland bij en boerderij in Borger-Odoorn

Acht bewoners in Valthe starten dit najaar om hun karakteristieke boerenerven in oude glorie te herstellen. ‘Niet passende’ exotische beplanting, zoals coniferen en fijnsparren, maken plaats voor streekeigen bomen en struiken. Dit gebeurt zowel in het dorp als in de buitengebieden. Op initiatief van Landschapsbeheer Drenthe wordt dit najaar en in 2023 een vervolg gegeven aan het boerenervenproject Valthe, dit in samenwerking met het Plaatselijke Belang.

Valthe is een goed voorbeeld van een historisch bewaard gebleven Drents esdorp. De historische gebouwen en de open groene ruimtes tussen de huizen en boerderijen zijn kenmerkend. Hoewel de dorpskern van oud Valthe nog goed bewaard is gebleven, is door modernisering van de erven het authentieke karakter in de loop van de tijd aangetast. Door de aanplant van onder andere coniferen en fijnsparren zijn de open ruimtes kleiner geworden. Een deel van de erven, en soms de daaraan grenzende percelen, is omgevormd tot siertuin. Hierdoor is het typische Drentse karakter (deels) verloren gegaan en is er minder samenhang tussen de erven en het omliggende landschap. Bij de meer authentieke beplanting is er (plaatselijk) sprake van achterstallig onderhoud. De oude eiken, lindes, fruitbomen en meidoornhagen zijn hoog nodig toe aan een snoeibeurt.

Herstellen en ontwikkelen

Het project Boerenerven Valthe fase 2 richt zich op herstel en ontwikkeling van de karakteristieke, particuliere boerenerven in en rondom Valthe. Met als doel de samenhang met het omliggende landschap te vergroten en de relatie tussen dorp en landschap te versterken. In 2023 krijgt het project een verder vervolg en zullen meer erven in de omgeving worden aangepakt. Landschapsbeheer Drenthe is hiervoor nog op zoek naar vijf tot tien geschikte erven.

Meer info en contact

Woon je in het gebied en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Marcel Knol via m.knol@lbdrenthe.nl of 06-51643588 van Landschapsbeheer Drenthe.

Boerenerven Valthe fase 2 wordt in samenwerking met het Plaatselijk Belang Valthe en Landschapsbeheer Drenthe uitgevoerd. Het is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdragen van de gemeente Borger-Odoorn en Plan Boom. Het project is een vervolg op de eerste fase die in 2017 en 2018 is uitgevoerd.