Een boompje voor de bijen en voor een gezond klimaat

17 oktober 2023

Een boompje voor de bijen en voor een gezond klimaat
 Bloeiende meidoorn

Dit jaar valt de Natuurwerkdag op zaterdag 4 november in de Nationale Klimaatweek: voor deelnemers een mooie kans om zorgen over klimaat en natuur om te zetten in actie. In Drenthe is er een groot aanbod aan klussen om uit te kiezen, zoals bomen planten, bloembollen poten, snoeien, poelen schoonmaken, heide schonen, insectenhotels vullen, nestkastjes bouwen en allerlei andere activiteiten die bijdragen aan een groene leefomgeving. 

Alle deelnemers aan de Natuurwerkdag in Drenthe krijgen dit jaar van Plan Boom een bijvriendelijk boompje. De aanplant van deze boompjes is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar draagt ook bij aan een gezond klimaat. 

Elke deelnemer krijgt een boompje mee om in of in de omgeving van het eigen dorp of in de eigen tuin aan te planten. Het gaat om drie soorten streekeigen bomen die in Drenthe thuishoren: de eenstijlige meidoorn, de vuilboom en de geoorde wilg.  

Wil je ook meedoen? Kijk dan eens op de website van de natuurwerkdag,

en vind klussen bij jou in de buurt!