Bewonersinitiatieven en scholen krijgen 1.300 bomen van Plan Boom Drenthe

8 maart 2021

Bewonersinitiatieven en scholen krijgen 1.300 bomen van Plan Boom Drenthe

Plan Boom stelt dit voorjaar aan 15 bewonersgroepen en scholen plantgoed beschikbaar voor de vergroening van hun buurt of schoolplein in Drenthe. Totaal gaan in maart circa 1.300 bomen en struiken de grond in. De levering van deze bomen is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Kinderen en volwassenen planten bomen in de winter
Foto: JackTillmanns

De financiële middelen zijn de komende drie jaar beschikbaar en zijn specifiek bedoeld voor bewonersinitiatieven en schoolpleinen die bomen of struiken willen planten. De levering van het plantgoed vindt elk jaar in het voorjaar en het najaar plaats.

Voor dit voorjaar zijn 15 aanvragen gehonoreerd. Dankzij de droom van IVN Hoogeveen om 55.697 extra bomen, bloemen en struiken in de gemeente Hoogeveen te planten zijn 5 aanvragen afkomstig van bewonersinitiatieven en scholen uit Hoogeveen. Ook zijn  5 aanvragen uit de gemeente Assen afkomstig. Zo zijn onder meer aanvragen van het AZC Assen, het Arboretum, Landgoed Valkenstijn en de Roodbaardtuin gehonoreerd. Tenslotte ontvangen onder meer het Bosplan Peize, de schoolmoestuin in Anloo en het bungalowpark Ermerzand bomen en struiken.

Ook voor dit najaar zijn al twee aanvragen binnengekomen. Bewonersgroepen en scholen die dit najaar bomen of struiken willen planten hebben nog tot 1 november de tijd om een aanvraag in te dienen. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.planboomdrenthe.nl.

In 2020 zijn de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap met het landelijke project Plan Boom gestart. Doel van het project is om de komende jaren in Drenthe een miljoen extra bomen en struiken te planten. Dit gebeurt samen met bewoners, boeren, bedrijven, overheden en particuliere grondeigenaren.